Hľadať

Priemyselné a epoxidové podlahy a stavebná chémia

Injektáž betónových konštrukcii US Steel Košice

Objednávateľ: THERMOSTAV
Výmera: 260bm
Rozsah stavebných prác: Vysokotlaková injektáž priesakov betónových konštrukcii v rámci rozvodného kanála taviacej pece. Použitie injektážnych zmesí na báze epoxidov a polyuretánu (BASF)

Injektáž betónových konštrukcii US Steel Košice

Zoznam realizovaných projektov