Hľadať

Priemyselné a epoxidové podlahy a stavebná chémia

Priesaky betónových konštrukcii krytá plaváreň Banská Bystrica

Objednávateľ: Randa +R
Výmera: 25bm
Rozsah stavebných prác: Realizácia hydroizolačných stierok a injektáží betónových konštrukcii pri rekonštrukcii krytej plavárne v Banskej Bystrici.

Priesaky betónových konštrukcii krytá plaváreň Banská Bystrica

Zoznam realizovaných projektov