Hľadať

Priemyselné a epoxidové podlahy a stavebná chémia

Injektáže betónových konštrukcii špičková elektráreň Panické Dravce

Objednávateľ: THERMOSTAV
Výmera: 370bm
Rozsah stavebných prác: Realizácie injektáží priesakov vody rozvodného kanála a priľahlých betónových konštrukcii. Použitie epoxidových a polyuretánových injektážnych zmesí + hydroizolačných stierok (BASF)

Injektáže betónových konštrukcii špičková elektráreň Panické Dravce

Zoznam realizovaných projektov