Hľadať

Priemyselné a epoxidové podlahy a stavebná chémia

Betonáž základových konštrukcií

Objednávateľ: ---
Výmera: 2023
Rozsah stavebných prác: Výkop, debnenie, viazanie ocele a betonáž pre budúce osadenie technológie vo výrobnom priemysle.

Betonáž základových konštrukcií

Zoznam realizovaných projektov