Hľadať

Vystužené svahy z gabionových konštrukcií

Časté sú situácie, keď je za gabionovou konštrukciou nutné budovať zhutnený násyp, ktorý bude slúžiť ako súčasť cestného zemného telesa alebo inej zaťažovanej plochy. Vtedy sa ponúka možnosť využiť tento násyp a spojiť jeho vlastnosti s vlastnosťami gabionových konštrukcii a geosyntetickej výstuže. Princíp spočíva v tom, že tlaku násypu za gabionovým múrom nevzdoruje gabionový múr svojou samotnou hmotnosťou a tiažou (ako je tomu pri gravitačných múroch) ale výstužné zemné kotvy v ktorých zemné tlaky vyvodzujú ťahové sily. Tieto ťahové sily sú potom prenášané do zemného násypu vďaka treniu medzi zemnými kotvami a zeminou násypu. Takýmto spôsobom je možné budovať konštrukcie so subtílnym čelom na veľkú výšku.

Čelo vystuženého svahu je možné vytvárať ako klasický gabion s kamennou výplňou. Šírka gabionového čela býva od 50 do 100cm. Čelo môže byť zvislé alebo s odskokmi. Odskoky v čele napomáhajú statike vystuženého múru a zároveň potláčajú dojem zvislej steny, ktorá môže pri veľkej výške pôsobiť stiesňujúco. Druhou možnosťou je realizovať čelo ako zelený svah zarastený vegetáciou až do sklonu 65°.


Vystužené svahy / Vystužené svahy - foto
Vystužené svahy / Vystužené svahy - foto
Vystužené svahy / Vystužené svahy - foto
Vystužené svahy / Vystužené svahy - foto
Vystužené svahy / Vystužené svahy - foto
Vystužené svahy / Vystužené svahy - foto
Vystužené svahy / Vystužené svahy - foto

Možné využitie gabionových konštrukcií