Hľadať

Gabionové obklady z prírodného kameniva

Pochmúrna šedá betónová stena môže byť rozjasnená hrou farieb prírodného kameňa použitím gabionového obkladu. Gabionový obklad je mechanicky kotvený do podpornej nosnej konštrukcie, čo v porovnaní s klasickým kamenným obkladom, kedy sa jednotlivé kusy kameňa lepia na betónový povrch, má obrovskú výhodu v jeho takpovediac nezničiteľnosti vplyvom počasia, vody, mrazu a vetra.

Hrúbka gabionového obkladu je voliteľná od 10cm do 50cm s prihliadnutím na možnosti nosnej konštrukcie do ktorej je gabionový obklad prichytávaný a na druhy výplňového kameňa a samotnej gabionovej konštrukcie. Naše systémy konštrukcie gabionových panelov, výstužných priečok a kotevných elementov umožňujú realizáciu gabionového obkladu do veľkých výšok.


Gabionové obklady z prírodného kameňa andezitu
Gabionové obklady z prírodného kameňa andezitu
Gabionové obklady z prírodného kameňa andezitu
Gabionové obklady z prírodného kameňa andezitu
Gabionové obklady z prírodného kameňa andezitu
Gabionové obklady z prírodného kameňa andezitu

Možné využitie gabionových konštrukcií