Hľadať

Ochrana brehov s prírodným kamenivom

Každý vodný tok má určité erózne pôsobenie, ktoré spôsobuje odplavovanie jemnejších častí pôdy. Pri zdvihnutí vodného toku po výdatných dažďoch môže byť unášacia rýchlosť vodného toku taká veľká, že dochádza k odplavovaniu aj väčších kamenných valúnov. Jednoduchým riešením ako zamedziť tomuto odplavovaniu je uzavrieť kamenné valúny v gabionových košoch alebo plošných gabionových konštrukciách tzv. matracoch.

Takto uzavreté kamenné valúny už nepôsobia ako samostatné kusy, ale dochádza k určitému spolupôsobeniu medzi nimi. A na pohnutie gabionového koša vážiaceho niekoľko sto kilogramov už treba extrémnu silu.

Neoceniteľnou výhodou najmä pletených gabionov je ich veľká flexibilita, čo pretavené do praxe znamená to, že ani pri veľkej deformácii nenastane ich úplná deštrukcia a rozpad, ale zachovajú si svoju integritu.

Gabionové koše a matrace poskytujú okrem toho vynikajúci základ pre zakorenenie vegetácie, ktorá potom svojim koreňovým systémom významne spevňuje samotný gabion aj podložie pod ním. Konštrukcia vytvára samozrejme aj možnosť úkrytu fauny medzi výplňovým materiálom a teda umôžňuje rozvoj malých živočíchov v toku, čo prispieva všeobecnej rovnováhe v prostredí.


Ochrana brehov / Ochrana brehov - foto
Ochrana brehov / Ochrana brehov - foto
Ochrana brehov / Ochrana brehov - foto
Ochrana brehov / Ochrana brehov - foto
Ochrana brehov / Ochrana brehov - foto
Ochrana brehov / Ochrana brehov - foto
Ochrana brehov / Ochrana brehov - foto

Možné využitie gabionových konštrukcií