Hľadať

Gravitačné gabiony - Oporné múry

Gravitačné oporné múry stáli na samom počiatku používania gabionových konštrukcii. V oblastiach, kde bol nedostatok iných stavebných materiálov boli prirodzenou voľbou, pretože na realizáciu stačil v podstate len samotný gabion a miestny zdroj kameňa.

Dodnes sú oporné gravitačné múry ekonomickou alternatívou k železobetónovým oporným múrom.

Pri návrhu gabionových gravitačných múrov je potrebné vykonať geologický prieskum daného miesta, ktorý je nevyhnutným podkladom pre návrh konštrukcie – jej výšky, šírky, usporiadania a technológie realizácie.

Realizáciu gabionových oporných múrov vykonávame v súlade s Technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP ) Ministerstva Dopravy Výstavby a Regionálneho Rozvoja, časť 31 – Zvláštne zemné konštrukcie.

Pri statickom návrhu a posúdení gabionového gravitačného múru je potrebné posúdiť nasledovné situácie:

globálna stabilita svahu únosnosť podložia pod gabionovým múrom posunutie múru preklopenie múru vnútorná stabilita
globálna stabilita svahu únosnosť podložia pod gabionovým múrom posunutie múru preklopenie múru vnútorná stabilita


Oporné múry / Oporné múry - foto
Oporné múry / Oporné múry - foto
Oporné múry / Oporné múry - foto
Oporné múry / Oporné múry - foto
Oporné múry / Oporné múry - foto
Oporné múry / Oporné múry - foto
Oporné múry / Oporné múry - foto

Možné využitie gabionových konštrukcií