Hľadať

Protihlukové steny z gabionovej konštrukcie

V súčasnosti rastie potreba odhlučnenia vzhľadom na enormný rozvoj dopravy a priemyselných objektov. Toto odhlučnenie je možné riešiť už aj prostredníctvom gabionovej protihlukovej konštrukcie.

V priereze gabionu môže byť kombinovaných viacero materiálov s odlišnými mechanickými a fyzikálnymi vlastnosťami tak aby bol zvuk šíriaci sa zo zdroja gabionovou stenou pohltený a odrazený. Vhodnou voľbou materiálu a konštrukčného usporiadania je možné dosiahnuť absorpciu hluku až do 20 dB a tlmenie hluku prechádzajúceho stenou vyše 30 dB.

Ako všetky gabionové konštrukcie aj protihlukové gabionové steny sa vyznačujú dlhou životnosťou. Dobre zapadajú do prírodného prostredia, napríklad do obytných zón budovaných v blízkosti rušných komunikácii.


Protihlukové steny / Protihlukové steny - foto
Protihlukové steny / Protihlukové steny - foto
Protihlukové steny / Protihlukové steny - foto
Protihlukové steny / Protihlukové steny - foto
Protihlukové steny / Protihlukové steny - foto
Protihlukové steny / Protihlukové steny - foto
Protihlukové steny / Protihlukové steny - foto

Možné využitie gabionových konštrukcií