Hľadať

Druhy prírodných kameňa do gabionových konštrukcií

Riečne valúny

Jedná sa o riečny ťažený kameň, ktorý vznikol omieľaním valúnov splavených riečnym prúdom z horských oblastí. Na plnenie do gabionov je vhodná triedená frakcia s veľkosťou zrna nad 63 mm. Tým, že kameň pochádza z rôznych zdrojov jeho farebnosť je veľmi premenlivá.

Použitie
Tento druh kameniva nie je hranený a preto z neho nie je možné vytvárať gabionové čelo klasickým spôsobom suchého murovania. Sypný uhol je menší ako pri ostro hrannomdrvenom lomovom kameni. Aj z tohoto dôvodu odporúčame používať tento druh kameňa do gabionových konštrukcii s menšou výškou (do 3m).

Ťažobné lokality
Podunajská nížina, obmedzene horný tok Váhu a podtatranský región.


Granodiorit (žula)

Získava sa ťažbou v povrchových lomoch za použitia odstrelu. Kameň je spracovávaný na jednotlivé frakcie drvením v čeľusťových alebo odrazových drvičoch. V zdravom granodiorite prevláda šedá farba, často sa však vyskytuje s intrúziami limonitu čo mu dáva hrdzavo hnedú farbu.

Použitie
Granodiorit je kvalitná hornina s vysokou mechanickou odolnosťou spĺňajúca požiadavky na mrazuvzdornosť, pevnosť v tlaku a nasiakavosť. Čelo gabionu sa vytvorí suchým murovaním z väčších kusov kameniva, vo vnútri gabionového telesa sa kombinujú väčšie aj menšie frakcie. Je taktiež možné vytvoriť z granodioritu iba čelnú časť a do vnútra použiť inú lokálne dostupnejšiu vhodnú horninu.

Ťažobné lokality
Okolie Bratislavy, obmedzene v okolí Žiliny a Kraľovian.


Andezit – Typ 1

Andezit je výlevná vyvretá hornina s prevládajúcou tmavosivou až hnedosivou farbou. Získava sa ťažbou v povrchových lomoch. Pri spracovaní drvením má často tendenciu štiepiť sa na doskovité úlomky. Spravidla má výborné mechanické vlastnosti.

Použitie
Jednotlivé kusy andezitového kameňa sú zväčša dobre hranené s jasne definovanými plochami čo umožňuje vytváranie kompaktného čela gabionovej konštrukcie. Pri realizácii vyšších gabionových konštrukcii (nad 3m) neodporúčame ukladanie jednotlivých kusov kameňa do čela “nastojato¨. Takéto uloženie v kombinácii s tlakom nadložných vrstiev vyvoláva deformácie v čele, tzv. búlenie.

Ťažobné lokality
Okolie Zlatých Moraviec, oblasť Prievidze, zvolenský kraj, okolie Prešova.


Andezit – Typ 2

V niektorých prípadoch vytvára andezitová láva vrstevnaté ložiská v ktorých je hornina uložená do vrstiev s premenlivou hrúbkou – rádovo od 1cm do 30cm. Pri ťažbe sa hornina v líniách diskontinuity štiepi na samostatné platne. Aby sa tieto platne neporušili je vhodné ťažiť ich bez použitia odstrelu.

Použitie
Z platňovitých úlomkov andezitu sa dá kladením jednotlivých kusov na seba vytvárať veľmi estetické a stabilné čelo gabionovej konštrukcie s minimálnou medzerovitosťou. V skladbe čela je možné kombinovať tenšie aj hrubšie úlomky kameňa. Pri kladení vytvára kameň v čele gabionu horizontálnu štruktúru.

Ťažobné lokality
Oblasť Prievidze, zvolenský kraj.


Kremenec

Kremenec je veľmi tvrdá premenená hornina s vysokým obsahom kremíka (nad 95%). Získava sa ťažbou v povrchových lomoch za použitia odstrelu. Úlomky majú veľmi nepravidelný tvar s ostrými hranami. Vo farbe prevažujú svetlo šedé odtiene, ku ktorým sa pridávajú rozmanité odtiene žltej, červenej a hnedej farby.

Použitie
Kremence sú väčšinou veľmi odolné – mechanicky aj chemicky. Prevažujú v nich svetlé farby, takže gabionové čelo ani v prípade horšieho osvetlenia nevyvoláva ponurý dojem.

Ťažobné lokality
Oblasť Topoľčian, okolie Šiah.


Vápenec

Vápenec je sedimentárna (usadená) hornina, ktorá sa vyskytuje veľmi hojne. Jeho zloženie a tým aj vlastnosti bývajú veľmi premenlivé. Nie všetky vápence sú vhodné do gabionov – musia spĺňať požiadavky na mrazuvzdornosť, nasiakavosť a pevnosť. Úlomky vápenca bývajú zle hranené a jednotlivé kusy mávajú oválny tvar. Farba je veľmi rozmanitá, často sa v nich vyskytujú rôzne.

Použitie
Vzhľadom k oválnemu tvaru a zlej hranovitosi, sa kompaktné ukladané gabionové čelo z vápencov vytvára pomerne ťažko. Tento tvar je však výhodný na realizáciu tzv. “sypaných gabionov¨ pri ktorých sa do celého gabionu vrátane čela používa menšia frakcia (obvykle 63/90, 63/125 a pod.), ktorá je do gabionov ukladaná mechanicky sypaním bez ručného dorovnávania čela.

Ťažobné lokality
Celé územie Slovenska.


Andezitové odštiepky

Andezitové odštiepky vznikajú ako druhotný produkt pri výrobe kociek a hranolov. Vyznačujú sa tým, že majú minimálne jednu stranu rovnú po štiepaní čo umožňuje vytváranie kvalitného gabionového čela s minimálnou medzerovitosťou.

Použitie
Gabiony v záhradnej architektúre, vytváranie veľmi tenkých gabioných obkladov (od 10cm) v situáciách, kde je obmedzený priestor na vytváranie hrubších konštrukcii. Z odštiepkov je možné suchým murovaním vykladať iba pohľadové čelo gabionu, do vnútornej (nepohľadovej) časti gabionovej konštrukcie je možné použiť iný dostupnejší druh kameňa.

Ťažobné lokality
Zvolenský región.


Žulové odštiepky

Žulové odštiepky vznikajú ako druhotný produkt pri výrobe kociek a hranolov. Vyznačujú sa tým, že majú minimálne jednu stranu obdĺžnikovú a rovnú po štiepaní čo umožňuje vytváranie kvalitného gabionového čela s minimálnou medzerovitosťou.

Použitie
Gabiony v záhradnej architektúre, vytváranie veľmi tenkých gabioných obkladov (od 10cm) v situáciách, kde je obmedzený priestor na vytváranie hrubších konštrukcii. Z odštiepkov je možné suchým murovaním vykladať iba pohľadové čelo gabionu, do vnútornej (nepohľadovej) časti gabionovej konštrukcie je možné použiť iný dostupnejší druh kameňa.

Ťažobné lokality
Čechy, Poľsko.Možné využitie gabionových konštrukcií