Hľadať

Prírodný kameň ANDEZIT

Riadkový obklad oporného múra SO 263, R1, 4. úsek obchvat BB

Objednávateľ: TEXO Group
Výmera: 875m²
Rozsah stavebných prác: Oporný betónový múr objektu SO263 na rýchlostnej ceste R1, 4. úsek obchvat Banskej Bystrice. Zámerom architekta bolo vyvolať dojem oporného múru z masívnych kamenných kvádrov. Riešením bol obklad betónového múra obkladom z píleného prírodného kameňa.


Zoznam realizovaných projektov