Hľadať

Prírodný kameň ANDEZIT

Kamenný obklad priepustov potoka Rudlová, SO 283, R1, 4. úsek obchvat BB

Objednávateľ: EUROVIA SK
Výmera: 270m²
Rozsah stavebných prác: V rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, 4. úsek obchvat Banskej Bystrice boli na objekte SO283 realizované obklady betónových priepustov a dna koryta potoka Rudlová. Použitý bol obkladový kameň a dlažba.


Zoznam realizovaných projektov