Hľadať

Prírodný kameň ANDEZIT

Pustovňa bratov Františkánov

Objednávateľ: MV Stav
Výmera: 370m²
Rozsah stavebných prác: Kamenný obklad betónovej konštrukcie objektu pustovne. Zámerom predstaviteľov rádu Františkánov a architekta bolo čo možno najviac začleniť objekt pustovne do okolitého prírodného prostredia a tým zdôrazniť spätosť človeka s prírodou.


Zoznam realizovaných projektov