Hľadať

Prírodný kameň ANDEZIT

Kamenný obklad priepustov potoka Rudlová, SO 283, R1, 4. úsek obchvat BB

Objednávateľ: EUROVIA SK
Výmera: 190m²
Rozsah stavebných prác: Výpustné objekty a retenčná nádrž objektu SO 283 v rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1, 4. obchvat BB boli riešené obložením lomovým kameňom.


Zoznam realizovaných projektov