Hľadať

Vysokopevnostné zálievky konštrukcií

Časti technologických celkov ako sú rôzne turbíny, lisy, generátory a pod. môžu vykonávať svoju funkciu len ak je zabezpečený prenos všetkých síl do základových konštrukcii. Medzi kovovými časťami technológie a základom, ktorý je najčastejšie zo železobetónu, je potrebné vytvoriť prvok umožňujúci jednak presné osadenie a aretáciu technologických zariadení pri ich montáži a jednak bezpečný prenos statických a dynamických síl.

Týmto prvkom sú vysokopevnostné zálievky na báze cementov alebo epoxidov. Správny návrh a realizácia zálievok má podstatný vplyv na dlhodobú funkčnosť technológie a nedodržanie pracovných postupov pri zalievaní, príp. voľba nesprávneho materiálu na zalievanie môže mať za následok prerušenia a odstávky výroby, čo sú finančne mimoriadne náročné záležitosti.

Zverte preto radšej realizáciu zálievok do rúk odborníkov. Zalievanie konštrukcii vykonáme s rešpektom, ktorý si táto činnosť právom zaslúži. Dodržiavanie presného technologického postupu, ktorý má byť súčasťou projektovej dokumentácie minimalizuje riziká zlyhania zálievok. Celá príprava a priebeh zalievania budú zdokumentované vo zvláštnom protokole alebo stavebnom denníku.


Vysokopevnostné zálievky / Vysokopevnostné zálievky - foto
Vysokopevnostné zálievky / Vysokopevnostné zálievky - foto
Vysokopevnostné zálievky / Vysokopevnostné zálievky - foto
Vysokopevnostné zálievky / Vysokopevnostné zálievky - foto