Hľadať

Prírodný nepravidelný kameň ANDEZIT

Prírodný nepravidelný kameň sa triedi a paletuje podľa hrúbok a veľkosti. Vďaka vysokej pevnosti, mrazuvzdornosti a nízkej nasiakavosti kameňa sú produkty vhodné na obklady, dlažby a murovanie.

Obklad

 • Hrúbka 1 – 3 cm
 • rozmer plochy 10 – 40 cm
 • na palete uložených 25 m²
 • váha palety cca 1100 kg

Obklad / Dlažba

 • Hrúbka 3 – 5 cm, rozmer plochy 10 – 40 cm
 • Na palete uložených 15 m2
 • Váha palety cca 1 100 – 1 200 kg

Dlažba

 • Hrúbka 4 – 8 cm, rozmer plochy 10 – 40 cm
 • Na palete uložených 10 m2
 • Váha palety cca 1 250 kg

Šľapáky

 • hrúbka 3 – 7 cm / 6 – 10 cm, rozmer plochy nad 40 cm
 • na palete uložených 10 m2
 • váha palety hr. 3-7 cm cca 1 000 kg
 • váha palety hr. 6-10 cm cca 1 500 kg

Kameň na murovanie

 • hrúbka nad 8 cm, rozmer plochy 10 – 40 cm
 • na palete uložených 7 m2
 • Váha palety cca 1 350 kg

Kameň do gabionov

 • Hrúbka 2 – 7 cm / 7 – 12cm
 • Balenie drôtený kôš
 • Objem cca 0,75 m3
 • Váha cca 1 000 kg

Atypické formáty na objednávku (napr. platne s veľkosťou nad 1m)


Prírodný nepravidelný kameň / 04 - foto
Prírodný nepravidelný kameň / 04 - foto
Prírodný nepravidelný kameň / 04 - foto
Prírodný nepravidelný kameň / 04 - foto
Prírodný nepravidelný kameň / 04 - foto
Prírodný nepravidelný kameň / 04 - foto
Prírodný nepravidelný kameň / 04 - foto
Prírodný nepravidelný kameň / 04 - foto