Gabionová konštrukcia je obľúbený prvok stavebnej architektúry, v ktorom sa spájajú dva tradičné stavebné materiály - kov a kameň.

Vysoká tlaková pevnosť kameňa je spútaná do želaného tvaru oceľovým elementom - pletenou alebo zváranou oceľovou sieťou s antikoróznou povrchovou úpravou.

Variabilita gabionov poskytuje takmer neobmedzené možnosti pri vytváraní rozličných tvarov a konštrukcii. Vhodným spojením s inými prvkami je možné prekročiť bežné hranice ich použitia a vytvárať napríklad subtílne konštrukcie s oblúkovými tvarmi.

Gabiony sa tešia stále väčšej obľube u architektov, pretože do architektúry vnášajú pocit prírodného prostredia, ktorý je možné ešte umocniť spojením s vegetáciou.

V rámci našej činnosti realizujeme rozmanité variácie využitia gabionových konštrukcii:

  • oporné gravitačné gabionové múry
  • gabionové oplotenia
  • gabionové obklady
  • protihlukové gabionové steny
  • vystužené svahy s použitím kombinácie gabionov a geomreží
  • ochrany svahov voči vode a erózii s použitím gabionových matracov a ďalšie riešenia.

Pri realizácii projektov sa spoliehame na náš skúsený team ľudí, ktorí vytvárajú projekt od samotného návrhu až po jeho úspešné dokončenie k spokojnosti investora.

Bude nám cťou a potešením vložiť naše skúsenosti práve do vášho gabionu.

Gravitačné oporné múry stáli na samom počiatku používania gabionových konštrukcii. V oblastiach, kde bol nedostatok iných stavebných materiálov boli prirodzenou voľbou, pretože na realizáciu stačil v podstate len samotný gabion a miestny zdroj kameňa. Dodnes sú oporné gravitačné múry ekonomickou alternatívou k železobetónovým oporným múrom.

Pri návrhu gabionových gravitačných múrov je potrebné vykonať geologický prieskum daného miesta, ktorý je nevyhnutným podkladom pre návrh konštrukcie – jej výšky, šírky, usporiadania a technológie realizácie.

Pri statickom návrhu a posúdení gabionového gravitačného múru je potrebné posúdiť nasledovné situácie:

Realizáciu gabionových oporných múrov vykonávame v súlade s Technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP ) Ministerstva Dopravy Výstavby a Regionálneho Rozvoja, časť 31 – Zvláštne zemné konštrukcie.