Hľadať

Práve realizujeme

Zhotovenie priemyselnej výrobnej haly

Objednávateľ: Súkromný investor
Dátum realizácie: Q1-Q4/2022
Rozsah stavebných prác: Realizácia priemyselnej výrobnej haly od pláne po kompletné odovzdanie so všetkými IS.

Práve realizujeme / Oporný múr na R7 - foto
Práve realizujeme / Oporný múr na R7 - foto
Práve realizujeme / Oporný múr na R7 - foto
Práve realizujeme / Oporný múr na R7 - foto
Práve realizujeme / Oporný múr na R7 - foto
Práve realizujeme / Oporný múr na R7 - foto

Zoznam realizovaných projektov

Realizácia oporného gabionového múra

 • Objednávateľ: Súkromný investor
 • Rozsah stavebných prác: Realizácia oporného múra z gabionovej konštrukcie.
PREJSŤ NA PROJEKT

Oprava telesa cesty gabionom - Tisovník

 • Objednávateľ:
 • Rozsah stavebných prác: Stabilizácia cestného telesa cesty prostredníctvom vystuženého gabionového múra.
PREJSŤ NA PROJEKT

Oprava zosuvu cesty a zhotovenie nového priepustu s opevnením z Gabionovej konštrukcie

 • Objednávateľ:
 • Rozsah stavebných prác: Rekonštrukcia cesty po zosuve a znovu vytvorenie priepustu pre potok a jeho ohradenie Gabionovou koštrukciou sypaním do okatostí 25x100 mm.
PREJSŤ NA PROJEKT

Zhotovenie priemyselnej výrobnej haly

 • Objednávateľ: Súkromný investor
 • Rozsah stavebných prác: Realizácia priemyselnej výrobnej haly od pláne po kompletné odovzdanie so všetkými IS.
PREJSŤ NA PROJEKT

Gabionové obklady + oplotenie - Prievidza

 • Objednávateľ: Súkromný investor
 • Rozsah stavebných prác: Realizácia gabionových obkladov ŽB múra, garáže a oplotenia v popredí pozemku.
PREJSŤ NA PROJEKT

Gabionový oporný múr v rámci terénnych úprav - Bratislava Devín

 • Objednávateľ: Súkromný investor
 • Rozsah stavebných prác: Realizácia oporných gabionových múrov v rámci konečných terénnych úprav.
PREJSŤ NA PROJEKT