Sídlo spoločnosti:

ROCK-Build s.r.o.
Priemyselná ulica 15303/16
974 01  
Banská Bystrica
GPS: 48°44’12.82“N, 19°10’41.93“E

Obchodné údaje

IČO: 44 037 783
DIČ: 2022576182
IČ DPH: SK 2022576182
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18384/S

Bankové spojenie:

ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4011402468/7500
IBAN: SK1075000000004011402468
SWIFT: CEKOSKBX

Napíšte nám – Radi vám poradíme

Technická kancelária

Antolská 4/3721
851 07  
Bratislava
GPS: 48°6’11.36“N, 17°6’56.94“E

Vedenie spoločnosti

Ing. Tomáš Barto
konateľ spoločnosti
Dr. Ing. Andrej Tosecký
konateľ spoločnosti

Divízia - Gabionové konštrukcie

Mgr. Roman Bretz
Ing. Michal Vašík
obchodný-technický manažér

Divízia - Priemyselné podlahy

Ing. Michal Gromada
Tomáš Furtkevič
obchodný-technický manažér
Dušan Raniak

Divízia - Kameň

Ing. Ján Bartík
vedúci výrobného strediska

Ekonomické oddelenie

Ing. Karol Strelec
Jana Zeleňanská
Ing. Janka Michalová

Prevádzkový úsek

Marián Guriš
Ing. Vladimír Maliniak