Kamenný obklad portálov železničného tunela Turecký Vrch

Objednávateľ: SKANSKA / Železničné Staviteľstvo BA

Výmera: 2300m²

Dodávka špecialne upraveného štiepaného kameňa na murovanie obkladov betónových konštrukcii severného a južného portálu železničného tunela Turecký Vrch.

Pustovňa bratov Františkánov

Objednávateľ: MV Stav

Výmera: 370m²

Kamenný obklad betónovej konštrukcie objektu pustovne. Zámerom predstaviteľov rádu Františkánov a architekta bolo čo možno najviac začleniť objekt pustovne do okolitého prírodného prostredia a tým zdôrazniť spätosť človeka s prírodou.

Riadkový obklad oporného múra SO 263, R1, 4. úsek obchvat BB

Objednávateľ: TEXO Group

Výmera: 875m²

Oporný betónový múr objektu SO263 na rýchlostnej ceste R1, 4. úsek obchvat Banskej Bystrice. Zámerom architekta bolo vyvolať dojem oporného múru z masívnych kamenných kvádrov. Riešením bol obklad betónového múra obkladom z píleného prírodného kameňa.

Kamenný obklad priepustov potoka Rudlová, SO 283, R1, 4. úsek obchvat BB

Objednávateľ: EUROVIA SK

Výmera: 270m²

V rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, 4. úsek obchvat Banskej Bystrice boli na objekte SO283 realizované obklady betónových priepustov a dna koryta potoka Rudlová. Použitý bol obkladový kameň a dlažba.

Dodávka obkladového lomového kameňa SO 280, R1, 4. úsek obchvat BB

Objednávateľ: Prefa Bytča Hrabové

Výmera: 5000m²

V rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1 boli na spevnenie brehov potoka Starohorka navrhnuté prefabrikované betónové panely s pohľadovou stranou obloženou lomovým kameňom. Použitý bol bkladový kameň hrúbky 3 – 5cm.

Kamenný obklad priepustov potoka Rudlová, SO 283, R1, 4. úsek obchvat BB

Objednávateľ: EUROVIA SK

Výmera: 190m²

Výpustné objekty a retenčná nádrž objektu SO 283 v rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1, 4. obchvat BB boli riešené obložením lomovým kameňom.