Úprava brehov potoka pri RD Ivánka pri Dunaji

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 62m3

Cieľom investora bolo zabezpečiť pozemok proti erózii vodného toku najmä v prípade vyššej hladiny vody. Pri realizácii boli použité gabiony s dvojzákrutového pletiva plnené dunajskými valúnmi.

Gabionový plot pri RD Lamač

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 22m3

Gabionový plot s výškou 2m a šírkou 0,5m bol realizovaný za účelom oddelenia pozemku investora od priľahlej cesty. Na realizáciu boli použité zvárané gabionové panely v kombinácii s výplňovým kameňom granodiorit.

Oporný múrik pri RD Lamač

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 18m3

Prístupová cesta k pozemku investora bola dlhodobo ohrozovaná zosúvajúcim sa svahom pri nej. Riešenie poskytol oporný gabionový múrik do ktorého koruny bolo priamo integrované oplotenie pozemku.

Terénne úpravy v obci Snežnica

Objednávateľ: ALPINE Slovakia

Výmera: 1053,5m3

V rámci realizácie terénnych úprav v obci Snežnica boli realizované oporné gabionové múry ako ochrana a stabilizícia brehov miestneho potoka.

Deponie Oberhaugstedt (Nemecko)

Objednávateľ: GSB Gabionenbau

Výmera: 118,5m3

Realizácia oporných gabionových múrov v päte skládky komunálneho odpadu v meste Oberhaugstädt v Nemecku.

Inner City Center, Dunajská ulica Batislava

Objednávateľ: BCI a.s.

Výmera: 22m3

Voľne stojace gabionové solitéry dotvárajú atmosféru átria bytového domu InnerCityCenter na Dunajskej ulici v Bratislave. Ako výplň gabionov architekt vhodne zvolil dunajské valúny.

Radweg Spehbach – Eschelbronn (Nemecko)

Objednávateľ: GSB Gabionenbau

Výmera: 18m3

V rámci budovania cyklistického chodníka medzi obcami Spechbach a Eschelbronn v Nemecku boli realizoané tri samostatné oporné gabionové múry stabilizujúce strmý svah nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti chodníka.

Viacúčelové ihrisko SOŠ hutnícke Podbrezová

Objednávateľ: Železiarne Podbrezová

Výmera: 335,5m3

Vyrovnanie terénu pre vybudovanie futbalového ihriska v areáli SOŠ hutníckeho v Podbrezovej si vyžiadalo budovanie výkopov aj zárezov, ktorých trvalá stabilita bola zaistená opornými gabionovými múrmi.

Klinikum Düsseldorf (Nemecko)

Objednávateľ: GSB Gabionenbau

Výmera: 57,06m3

Vytvorenie architektonických elementov v átriu nového liečebného komplexu v Düsseldorfe pomocou gabionových konštrukcii.

Bietegheim (Nemecko)

Objednávateľ: GSB Gabionenbau

Výmera: 600m3

Za účelom oddelenia štátnej cesty a pozemkov na zástavbu rodinných domov boli realizované voľne stojace gabionové múry. Týmto sa dosiahlo zníženie hluku z priľahlej cesty a tak isto optické oddelenie obytnej zóny.

Terénne úpravy v obci Pochabany

Objednávateľ: TMG a.s.

Výmera: 362m3

V rámci terénnych úprav a stabilizácii miestnych komunikácii boli realizované 3 samostatné gabionové oporné múry.

Heidelberg (Nemecko)

Objednávateľ: GSB Gabionenbau

Výmera: 828m3

Pri výstavbe obytnej zóny bola realizovaná špeciálna protihluková gabionová stena systémom Silent+. Konštrukcia sa skladá z troch vrstiev rôznych materiálov, ktorých kombinácia výrazne pohlcuje a odráža zvuk prichádzajúci z priľahlej štátnej cesty.

D1 Sverepec – Vrtižer

Objednávateľ: Bögl  & Krýsl

Výmera: 270m3

V rámci budovania diaľnice D1, úsek Sverepec – Vrtižer bol použitý gabionový obklad mostnej opory za účelom jej ochrany pri prípadnej povodni na rieke Váh.

Gabionové ploty RD Marianka

Objednávateľ: HB Reavis

Výmera: 47,26m3

V rámci budovania rodinných domov v obci Marianka bolo realizované gabionové oplotenie pozemku.

Protipožiarna gabionová klapka

Objednávateľ: PPE Malženice

Výmera: 0,75m3

V rámci realizácie paroplynovej elektrárne Malženice bol v prepojovej časti medzi dvoma záchytnými vaňami pod elektrotransformátormi zhotovený gabion, ktorý zabráni prenosu požiaru v prípade vznietenia oleja v jednej z nádrží.

Záchytné parkovisko Jantárová ul. Bratislava

Objednávateľ: EUROVIA

Výmera: 15m3

Výškový rozdiel medzi novo vybudovaným parkoviskom a príjazdovou komunikáciou bol riešený stupňovitým gabionovým múrikom v ktorý bol prispôsobený na výsadbu popínavej zelene a trávy.

Gabionový obklad pilótovej steny R1, Nitra – Selenec, SO222

Objednávateľ: TUBAU

Výmera: 798m3

Gabionový obklad pilótovej steny. Kotvenie obkladu na základe návrhu a výrobno-technologickej dokumentácie vapracovanej firmou ROCK-Build.

Vystužený múr Terramesh System, R1, Nitra – Selenec, SO 223

Objednávateľ: STRABAG

Výmera: 613m3

Zemné teleso rýchlostnej komunikácie R1 muselo byť v úseku blízkej zástavby stabilizované vystuženým gabionovým múrom Terramesh System. Do čela boli použité dva druhy výplňového kameňa v súlade s design mauálom GRANVIA CS.

Oporný gabionový múr SSÚR Nitra, R1 Nitra – Selenec

Objednávateľ: PSG International

Výmera: 1244,5m3

Terénny rozdiel medzi pôvodným terénom a plochami Strediska Správy a Údržby Rýchlostnej cesty R1 v Nitre bol riešený oporný gabionový múr.

Oporný gabionový múr R1, Nitra – Selenec, SO 202-01

Objednávateľ: STRABAG

Výmera: 459,1m3

V rámci výstavby mostného objektu SO202 na rýchlostnej ceste R1, 1. úsek Nitra – Selenec v križovatke Lehota bol realizovaný oporný gabionový múr. Použité boli gabiony z dvojzákrutového šesťhranného pletiva typ StrongFace.

Gabionový obklad železobetónovej steny R1, Nitra – Selenec, SO202-01

Objednávateľ: STABAG

Výmera: 384,68m3

Gabionový obklad železobetónovej steny realizovaný na rýchlostnej ceste R1 v križovatke Lehota. Aby ostal zachovaný jednotný optický vzhľad gabionových múrov v križovatke Lehota, ktorá sú zhotovené z pletených dvojzákrutových gabionov bola na realizáciu obkladu použitá unikátna kombinácia zváranej a pletenej gabionovej konštrukcie.

Rezidencia Bárdošova ulica Bratislava

Objednávateľ: KONTI

Výmera: 45,2m3

V rámci terénnych úprav a budovania parkoviska sa investor rozhodol realizovať oporný gabionový múr. Múr bol realizovaný zo zváraných gabionov. Na plnenie bol použitý lomový kameň kremenec z lokality vzdialenej 150km od stavby.

Oporný gabionový múr R1, Nitra – Selenec, SO 202-02

Objednávateľ: STRABAG

Výmera: 3289,9m3

Opory mostného objektu SO202 na rýchlostnej ceste R1, 1. úsek Nitra – Selenec v križovatke Lehota boli realizované ako oporné gabionové múry. Použité boli gabiony z dvojzákrutového šesťhranného pletiva typ StrongFace.

Gabionový obklad, R1, Beladice – Tekovské Nemce, SO 221

Objednávateľ: Keller

Výmera: 198,4m3

Pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 bol architektom a projektantom navrhnutý gabionový obklad torkrétovej steny. Obklad bol realizovaný podľa design manuálu GRANVIA CS s použitím dvoch druhov výplňového kameňa. Na konštrukciu boli použité zvárané panely.

Vystužený múr Terramesh System TESCO Myjava

Objednávateľ: ZIPP

Výmera: 1651,0m3

Výškový rozdiel terénu pri výstavbe supermarketu TESCO Myjava bol riešený vybudovaním vystuženého gabionového múru Terramesh System. Priľahlé odťažené zvetrané vápencové bralo bolo sanované voči padaniu skál ochranným pletivom Steelgrid HR.

Nizkoenergetické domy Koliba Bratislava

Objednávateľ: HANT BA

Výmera: 37,5m3

Výškový rozdiel v predsadených vonkajších záhradkách je riešený vybudovaním piatich oporných gabionových múrikov, ktoré tvoria zároveň hranicu medzi jednotlivými záhradkami. Gabiony výborne zapadajú do architektúry celého objektu.

Gabionové obklad pilótových stien, R1 Nitra – Selenec, SO220, 221

Objednávateľ: STRABAG

Výmera: 4418,88m3

Pilótové steny stabilizujúce hlboký zárez rýchlostnej cesty R1 boli obložené predloženým gabionovým obkladom. Pri výstavbe bola použitá unikátna technológia kotvenia obkladu. Max. výška obkladu je 8,9m.

Gabionové mostné krídla, R1 Beladice – Tekovské Nemce, SO 206, 215

Objednávateľ: EUROVIA

Výmera: 620m3

Krídla mostných objektov SO 206, 215 v rámci výstavby rýchlostnej komunikácie R1, 3. úsek Beladice – Tekovské Nemce boli riešené ako gabionové oporné múry. Do čela gabionov bola použité kombinácia dvoch druhov kameňa podľa design manuálu GRANVIA CS.

Vystužený múr Terramesh System

Objednávateľ: D1 Construction

Výmera: 196m3

Súčasťou prípravných prác na výstavbe tunela Višňové na diaľnice D1 bola stabilizácia prístupovej komunikácie k severnému portálu tunela. V tesnej blízkosti pôvodnej trafostanice bol terén stabilizovaný vystuženým gabionový múrom s výškou až 12m.

Gabionový obklad R1, Beladice – Tekovské Nemce, SO 111

Objednávateľ: Eurovia Hradec Králové

Výmera: 691,2m3

V rámci prekládky štátnej cesty v mieste výjazdu z rýchlostnej komunikácie R1 na Tekovské Nemce bol realizovaný gabionový obklad torkrétovej steny. Maximálna výška obkladu je 6,5m.

Gabionové mostné krídlo, R1 Selenec – Beladice, SO 201-10

Objednávateľ: EUROVIA CS

Výmera: 152m3

Stabilizácia mostného krídla objektu SO201-10 na rýchlostnej ceste R1, 2. úsek Selenec – Beladice gabionovým oporným múrom.

Gabionové mostné krídla, R1 Nitra – Selenec, SO212

Objednávateľ: ZIPP

Výmera: 2903m3

Mostný objekt SO 2012 nachádzajúci sa na výjazde k stredisku údržby SSUR rýchlostnej cesty R1 pri Selenci má všetky 4 krídla riešené ako oporné gravitačné gabionové múry.

Oporný gabionový múr v areáli vinárskych závodov Topoľčianky

Objednávateľ: Chateau Topoľčianky

Výmera: 149,5m3

Pri modernizácii areálu vinárskych závodov Topoľčianky bolo nutné stabilizovať svah zasahujúci do spevnených plôch určených na skladovanie fliaš. Gabionový oporný múr výborne zapadol do prírodného vinárskeho preostredia.

Rezidencia Bárdošova ulica Bratislava

Objednávateľ: KONTI

Výmera: 13,5m3

Sadové úpravy v areáli súkromnej rezidencie na Bárdošovej ulici v Bratislave boli čiastočne riešené opornými gabionovými múrikmi.

Obytný súbor „Pod Vŕškami“ Záhorská Bystrica

Objednávateľ: Eurostav DS

Výmera: 646,07m3

Vystužené gabionové múry tvoria významný architektonický prvok obytného súboru. Architekt mal záujem podčiarknuť prírodný charakter gabionov ich kombináciou s popínavou vegetáciou.

Gabionový obklad D1, SSUR Sverepec

Objednávateľ: PROMTO

Výmera: 478,75m3

Pilótová stena stabilizujúca zosuvný svah nachádzajúci sa na hranici areálu strediska údržby diaľnice D1 pri Sverepci bola obložená gabionovým obkladom, ktorým bol nahradený pôvodný masívnejší oporný múr.

RD Palisády

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 147m3

Pri  rekonštrukcii obytnej rezidencie boli realizované členité gabionové oporné múry a oplotenie. V niektorých častiach bolo realizované gabionové oplotenie bez kamennej výplne slúžiace najmä ako podklad pre uchytenie popínavých rastlín.

RD Dúbravka Bratislava

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 11,25m3

Pri stabilizácii prístupovej cesty k rodinnému domu bol realizovaný oporný gabionový múr.

Kaufland Žiar nad Hronom

Objednávateľ: VOD-Eko

Výmera: 171,75m3

V rámci terénnych úprav pri výstavbe obchodného domu bol realizovaný vystužený gabionový múr ktorý stabilizuje pristupovú cestu pre zásobovanie.

Hotel Kaskády

Objednávateľ: BAD

Výmera: 8,28m3

Gabionový oporný múrik dotvára architektúru pri vstupe do wellnes hotela Kaskády.

Oporné múry pri RD Slovenská Ľupča

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 167,00m3

Na stabilizáciu svahu pri rodinnom dome zvolil investor gabionové oporné múry, ktorými sa v pôvodnom svahu vytvorili samostatné terasy.

Cyklistický chodník Servus Pontis Bratislava Rusovce

Objednávateľ: Doprastav

Výmera: 114,2m3

Gabionové oporné múry lemujú cyklistický chodník prechádzajúci cez Rusovce pri Bratislave. Okrem vyrovnania výškového rozdielu medzi cyklistickým chodníkom a priľahlou cestou slúžia gabiony ako základ pre ukotvenie zábradlia.

Dostavba liečebného pavilónu FN Nitra

Objednávateľ: INPEK

Výmera: 130,00m3

Suterénne časti nového liečebného pavilónu FN v Nitre sú chránené stupňovitým gabionovým múrom stabilizujúcim okolitý terén. Do gabionov bol použitý svetlý výplňový kameň čím sa potlačil ponurý pocit v priestoroch kam preniká menej svetla.

Oporné gabionové múry R4 Košice – Milhosť

Objednávateľ: SKANSKA

Výmera: 5 059,25m3

Za účelom minimalizácie trvalého záberu zamného telesa rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť boli realizované rozsiahle oporné gabionové múry.

Gabionové obklad objektu vážnice vo Vinárskych závodoch Topoľčianky

Objednávateľ: Chateau Topolčianky

Výmera: 14,8m3

Pri rekonštrukcii areálu vinárskych závodov v Topoľčiankach bol na fasáde budovy vážnice (objekt v ktorom prebieha váženie hrozna počas vinobrania) realizovaný gabionový obklad. Konštrukcia výborne zapadá do vinírskeho prostredia.

Oporný múrik pri predajni A-max Bratislava

Objednávateľ: A-Max

Výmera: 11,25m3

Výškový rozdiel medzi spevnená plocha pri vonkajšom parkovisku a chodníkom bol riešený oporným gabionovým múrikom.

Oporný gabionový múrik, R1 obchvat Banskej Bystrice

Objednávateľ: PEMAX

Výmera: 40,00m3

Gabionový oporný múrik bol realizovaný v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1, 4. úsek severný obchvat Banskej Bystrice.

Rekonštrukcia železnice Trančianska Teplá

Objednávateľ: Bögl  & Krýsl

Výmera: 78,00m3

V rámci rekonštrukcie železnice pri Trenčianskej Teplej bolo krídlo mostného objektu stabilizované oporným gabionovým múrom.

Nizkoenergetické domy Koliba Bratislava, II. etapa

Objednávateľ: HANT BA

Výmera: 11,40m3

Výškový rozdiel v predsadených vonkajších záhradkách je riešený vybudovaním štyroch oporných gabionových múrikov, ktoré tvoria zároveň hranicu medzi jednotlivými záhradkami. Gabiony výborne zapadajú do architektúry celého objektu.

Gabionový obklad betónového múru RD Kramáre Bratislava

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 18,9m3

Pred výstavbou rodinného domu na Kramároch v Bratislave potrboval investor vyriešiť problém so starým oporným múrom tvoriacim hranicu pozemku. Riešením bolo zosilenie múru novým ŽB múrom ktorý bol obložený gabionovým obkladom s hrúbkou iba 10cm.

Gabionové múriky pri RD Trenčín

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 27,9m3

Výškové rozdiely v teréne pri rodinnom dome v Trenčíne sa majiteľ rozhodol riešiť gabionmi. Farba kameňa a spôsob jeho ukladania boli zvolené tak aby zapadli do architektúry domu.

Semikron Vrbové

Objednávateľ: KONTI

Výmera: 10,0m3

Terasa jedálne pre zamestancov v areáli firmy je lemovaná voľne stojacim gabionovým múrikom. Gabionová konštrukcia v oddychovej zóne vytvára pocit prírodného prostredia.

Gabionový plot a obklad RD Stupava

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 44,8m3

Gabionový plot oddelil pozemok investora od priľahlej frekventovanej verejnej komunikácie. Gabiony boli taktiež použité na obklad železobetónovej steny pri bazéne.

Gabionový obklad oporných múrov R1 Šášovské Podhradie – Budča

Objednávateľ: STRABAG

Výmera: 1 323,0m3

Pôvodný betónový obklad zárubných múrov na rýchlostnj ceste R1 pri Budči bol nahradený gabionovým obkladom. Pri realizácii bola použitá kombinácia troch rôznych druhov kameňa.

Gabionový obklad fasády Digital Park Bratislava

Objednávateľ: Office Park

Výmera: 68,0m3

V rámci realizácie III. etapy výstavby administratívnej budovy Digital Park n Ensteinovej ulici v Bratislave bol realizovaný gabionový obklad fasády pri vjazde do garáží a

Hornbach II Bratislava Lamač

Objednávateľ: DOPRASTAV

Výmera: 1 298,0m3

Pri výstavbe obchodného domu Hornbach II v Bratislave boli realizované dva samostané gabionové múry – vystužený gabionový múr viditeľný z cesty do Devínskej Novej Vsi a gravitačný múr z vnátornej časti areálu.

Gabionový obklad pilótovej steny, R4 Košice – Milhosť, SO220

Objednávateľ: SKANSKA

Výmera: 683,0m3

Realizácia gabionového obkladu pilótovej steny v rámci výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť. Gabionový obklad je viditeľný priamo z rýchlostnej cesty v smere na Maďarsko.

Ignis Dekor Hlohovec

Objednávateľ: Ignis Dekor

Výmera: 84,0m3

Dokončenie terénnych úprav okolo predajne s dekoratívnymi predmetni v Hlohovce. Gabionové oporné múry vyriešili problém s nestabilným svahom susediacim priamo s parkoviskom pred obchodom.

Vystužený gabionový múr distribučné centrum Kaufland Ilava, II. etapa

Objednávateľ: ZIPP

Výmera: 522m3

Pri realizácii rozšírenia logistického a distribučného centra Kaufland v Ilave bol realizovaný vystužený gabionový múr, ktorý vyriešil terénne výškové rozdiely v rámci vonkajších komunikácii pred areálom.

Obklad vodojemu Ostredok Martin

Objednávateľ: COMBIN

Výmera: 69,8m3

Po osadení vonkajšieho vodojemu bola jeho čelná strana viditeľná z blízkych rekreačných chát zakrytá gabionovým obkladom, čím sa úplne potlačil rušivý vplyv novej konštrukcie na okolité prírodné prostredie.

Oporný múr pri RD Myjava

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 67 m3

V rámci rozšírenia pozemku investora bola nutné stabilizácia časti nestabilného svahu. Riešením bola realizácia oporného gabionového múru.

Oporný múr pri ceste v obci Klastava

Objednávateľ: COMBIN

Výmera: 53,25m3

Stabilizácia zosuvného svahu pri miestnej komunikácii riešená oporným gabionovým múrom.

Rozšírenie cintorína Mariánska ulica Prievidza

Objednávateľ: STRABAG

Výmera: 151,65m3

Rozšírenie cintorínu  v Prievidzi bolo navrhnuté v svahovitom pozemku, ktorý nevyhovoval na zamýšľaný účel. Riešením bolo rozdelenie pozemku na tri terasy pomocou troch samostatných gabionovým oporných múrikov.

Gabionový plot pri RD Rajecké Teplice

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 12,8 m3

Vonkajšie vstupné priestory do dvoch susedných rodinných domov v Rajeckých Tepliciach bolo riešená vytvorením nízkych gabionových plotov do výšky 1,5m nad terénom. V gabionovej konštrukcii sú osadené poštové schránky.

Čadca – obchvat, preložka cesty I/11

Objednávateľ: ALPINE Slovakia spol. s.r.o.

Výmera: 207,0 m3

Realizácia dvoch samostatných oporných gabionových múrov tvoriacich oporu zemného telesa novej štátnej cesty.

Malá vodná elektráreň Šalková

Objednávateľ: 

Bielostav s.r.o.

Výmera: 1 818,0 m3

Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne.

D1 Fričovce – Svinia, SO 202, opora č. 1

Objednávateľ: STRABAG

Výmera: 216,0 m3

Stabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 202 pri opore č. 1 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem – gabion s integrovanou zmenou kotvou.

D1 Fričovce – Svinia, SO 202, opora č. 5

Objednávateľ: STRABAG

Výmera: 750,4 m3

Stabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 202 pri opore č. 5 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem – gabion s integrovanou zemnou kotvou.

RD Dolný Kubín

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 182 m3

Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne.

Transformátorová stanica Myjava

Objednávateľ: Maccaferri

Výmera: 285,0 m3

Realizácia gabionového oporného múru tvoriacieho súčasť telesa novobudovanej hrádze malej vodnej elektrárne.

Gabionový obklad RD Senec

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 40,0 m3

Priečelie fasády rodinného domu a prekrytie oporného železobetónového múru sa investor rozhodol riešiť gabionovým obkladom. Pri realizácii boli použité zvárané gabionové siete spájané tesnými nerezovými klipmi.

Volkswagen Bratislava, 4. brána, mostné krídla

Objednávateľ: Pittel + Brausewetter

Výmera: 302,0 m3

V rámci rozširovania areálu automobilky Volkswagen Bratislava boli krídla mostného objektu riešené ako gravitačné oporné múry. Investor vyžadoval najvyššiu kvalitu prác a striktné dodržiavanie technologickej disciplíny pri realizácii diela.

D1 Fričovce – Svinia, SO 231

Objednávateľ: STARBAG

Výmera: 548,0 m3

Stabilizácia násypového telesa mostného objektu SO 231 v rámci úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia. Vystužený svah je realizovaný systémom TerrameshSystem – gabion s integrovanou zemnou kotvou.

Panholec Pezinok

Objednávateľ: ALPINE Slovakia

Výmera: 528,0 m3

Pri príprave územia pre neskoršiu výstavbu obytných domov vznikla potreba stabilizácie zemného telesa štátnej cesty. Riešením bolo vybudovanie oporného gravitačného múru, ktorý okrem svojej statickej funkcie plní aj funkciu architektonického elementu.

BD Aurel Martin

Objednávateľ: AI Invest s.r.o.

Výmera: 135,0 m3

Dva samostatné oporné gabionové múry vytvárajú lemovanie budúceho parkoviska pri bytovom dome Aurel v Martine. Investor zvolil gabionovú konštrukciu aj z architektonických a estetických dôvodov.

MVE Šalková

Objednávateľ: DOPRASTAV

Výmera: 645,0 m3

Trvalá stabilizácia brehov záplavovej oblasti malej vodnej elektrárne Šalková. Z priestorových a manipulačných dôvodov bol gabionový oporný múr realizovaný technológiu prefabrikovaných gabionov – gabiony boli plnené kamenivom v špeciálnej vibračnej forme a na miesto zabudovania boli následne transportované žeriavom.

D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek

Objednávateľ: SMS a.s.

Výmera: 170,0 m3

Stabilizácia mostných krídel objektu SO212 v rámci výstavby diaľnice D1 úsek Jánovce – Jablonov, II. úsek

RD Hontianske Nemce

Objednávateľ: Agrospol 

Výmera: 427,5 m3

Gabionový oporný múr stabilizujúci obslužnú komunikáciu tvorí zároveň zadnú stenu prístrešku na parkovanie poľnohospodárskej techniky.

RD Zamarovce

Objednávateľ: GL Tech

Výmera: 172,5 m3

Stabilizácia svahu pri rodinnom dome v Zamarovciach opornýcm gabionovým múrom.

Lamačská brána, mostné krídla

Objednávateľ: DOPRASTAV

Výmera: 107,0 m3

Pri výstavbe podchodu pre peších a cyklistov boli mostné krídla stabilizované gabionovým oporným múrom. Objekt je súčasťou rezidnečného a obchodného centra BORY v Bratislave.

RD Selce

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 60,0 m3

Stabilizácia pozemku na brehu potoka pri RD Selce.

JUST Martin

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 60,0 m3

V rámci výstavby areálu obchodnej prevádzky JUST Martin bol realizovaný gabionový voľne stojaci múrik.

SO 229 Bogl&Krýsl D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek

Objednávateľ: Bogl&Krýsl

Výmera: 269,5 m3

Gabionový oporný múr zaisťujúci stabilitu svahu. Gabionový múr je pokračovaním betónového zárubného múru.

Selec

Objednávateľ: GL Tech

Výmera: 114 m3

Realizácia oporného gabionového múru pri miestnom kostole.

RD Koliba

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 400,0 m3

Vystužený gabionový múr TerrameshSystem bol realizovaný v svahovitom teréne za účelom prípravy pozemku pre stavbu rodinného domu. Maximálna výška gabionového múru bola 7m.

Gabionový obklad polyfunkčné meststké centrum Zuckermadel Bratislava

Objednávateľ: Zakládání staveb a.s.

Výmera: 54,9 m3

V rámci výstavby polyfunkčného objektu Zuckermandel Bratislava bol realizovaný gabionový obklad v mieste pôvodného oporného betónového múru.

Gabionový múr Volkswagen Bratislava, 4. brána, II. etapa

Objednávateľ: Pittel + Brausewetter

Výmera: 27,5 m3

Gabionová konštrukcia mostných krídel.

D1 Fričovce – Svinia, SO 210 – gabionové mostné krídla

Objednávateľ: STRABAG

Výmera: 467,0 m3

Gabionové mostné krídla priepustu pod diaľnicou. Gabionová konštrukcia bola vystužená geomrežami. Výška gabionovej konštrukcie dosahuje 9m.

R2 Pstruša – Kriváň

Objednávateľ: DOPRASTAV a.s.

Výmera: 3580,0 m3

Realizácia vystužených gabionových múrov a vystužených svahov so vegetačným čelom tvoriacich teleso násypu rýchlostnej cesty R2.

Bd Kivikko Bratislava Vinohrady

Objednávateľ: YIT Reding a.s.

Výmera: 126,0 m3

Oporný gabionový múr realizovaný v rámci terénnych úprav pri bytovom dome Kivikko v Bratislave Vinohradoch. Okrem toho boli predzáhradky pred bytmi rozdelené gabionmi, ktoré slúžia zároveň ako kvetináče pre rastliny.

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, gabionový oporný múr SO 806-21

Objednávateľ: DOPRASTAV

Výmera: 487,0 m3

Gabionový oporný múr realizovaný v rámci výstavby prístupovej cesty k tunelu na diaľnici D3.

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, gabionový oporný múr SO 811-21

Objednávateľ: DOPRASTAV

Výmera: 28,0 m3

Mostné gabionové krídla.

West End Quadrant, Bratislava

Objednávateľ: KONTI a.s.

Výmera: 6,0 m3

Gabionové múriky v rámci terénnych úprav pozemku pri objekte West End Quadrant vBratislave Patrónke.

CK Kartago Tours, Banská Bystrica

Objednávateľ: Kartago Tour a.s.

Výmera: 1,5 m3

Gabionová konštrukcia použitá ako pult na pobočke cestovnej kancelárie.

Bytový dom Zlatá Hôrka, Bratislava Kramáre

Objednávateľ: Ecobau Group a.s.

Výmera: 22,0 m3

Gabionový oporný múr bol realizovaný za účelom stabilizácie svahu v mieste chodníka k vchodu do bytového domu.

Protipovodňové opatrenia Karlstein, Rakúsko

Objednávateľ: Gebrüder Haider GmbH

Výmera: 93,0 m3

V rámci protivodňových opatrení bol realizovaný oporný gabionový múr v rakúskom meste Karlstein an der Thaya v blízkosti českých hraníc

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, gabionový oporný múr SO 807-22

Objednávateľ: TuCon a.s.

Výmera: 705,0 m3

Gabionový oporný múr realizovaný v rámci výstavby prístupovej cesty k tunelu na diaľnici D3.

Gabionový múr BILLA Žilina Vlčínce

Objednávateľ: Martifer Slovakia s.r.o.

Výmera: 183,0 m3

Gabionová oporná konštrukcia na sanovanie násypu obchodného domu BILLA popri cestnej komunikácii s použitím ukladanej verzie gabionovej konštrukcie.

BD Marianka – gabionový obklad

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 15,0 m3

Časť fasády rodinného domu bola obložená gabionovýcm obkladom s hrúbkou iba 15cm. Obklad bol mechanicky kotvený do nosnej steny.

Rekonštrukcia železnice Púchov – Žilina, UČS 49-32-02, gabionový múr, TerrameshSystem

Objednávateľ: ALPINE Slovakia spol. s.r.o.

Výmera: 530,0 m3

Teleso násypu rozšírenej a zmodernizovanej železničnej trate v úseku Púchov – Žilina bolo stabilizované vystuženým gabionovým múrom

Kameňolom Maglovecj, oporný gabionový múr pri skádke kameňa

Objednávateľ: IS Lom s.r.o.

Výmera: 64,0 m3

Gabionová konštrukcia bola použitá za účelom zabránenia vysypávaniu nadrveného kameňa na priľahlú cestnú komunikáciu.

Kaufland Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ: ZIPP s.r.o.

Výmera: 64,0 m3

Časť svahu pri prístupovej ceste od zastávky MHD k novému obchodnému domu Kaufland v Bratislave Dúbravke bola stabilizovaná oporným gabionovým múrom.

R2 obchvat Žiaru nad Hronom – gabionový obklad

Objednávateľ: STABAG s.r.o.

Výmera: 72,0 m3

Gabionový obklad bol použitý v nábehových častiach pilótovej steny v úseku napojenia rýchlostnej cesty R2 na rýchlostné cestu R1 pri Žiari nad Hronom.

Schnellstrasse S10, Freistadt, Rakúsko – gabionový obklad

Objednávateľ: HOCHTIEF Construction Austria GmbH & CO KG

Výmera: 127,0 m3

Gabionový obklad steny zo striekaného betónu bol použitý v mieste zjazdu z rýchlostnej cesty S10 pri meste Freistadt v Rakúsku.

D1 Fričovce – Svinia, SO 227 – gabionový oporný múr

Objednávateľ: STRABAG s.r.o.

Výmera: 526,0 m3

Stabilizícia päty pravostranného svahu pri diaľnici D1.

D1 Fričovce – Svinia, SO 228 – gabionový oporný múr

Objednávateľ: STRABAG s.r.o.

Výmera: 309,0 m3

Stabilizícia päty pravostranného svahu pri diaľnici D1.

RD Nová Baňa

Objednávateľ: Súkromný investor

Výmera: 100,0 m3

Gabionový oporný múr bol použitý za účelom vyrovnania svahovitého pozemku.

DECATHLON Bory

Objednávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Výmera: 170,0 m3

V rámci terénnych úprav okolo bytového domu Kivikko v Bratislave boli realizované oporné gabionové múry a gabionové kvetináče.

BD Kivikko BA II. etapa

Objednávateľ: YIT Reding a.s.

Výmera: 115,0 m3

V rámci terénnych úprav okolo bytového domu Kivikko v Bratislave boli realizované oporné gabionové múry a gabionové kvetináče.

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II. úsek SO 211 – gabionový obklad

Objednávateľ: EUROVIA CS a.s.

Výmera: 16,7 m3

Styky betónových lícnych prefabrikátov mostných opier boli vypĺňané gabionovým obkladom. Výška obkladu je 10,5 m.

R2, Zvolen, východ – Pstruša

Objednávateľ: Isolux Corsán

Výmera: 1 800,0 m3

V rámci budovania telesa rýchlostnej cesty boli realizované vystužené svahy s gabionovým a zeleným čelom.

Obchvat Brezna, I. etapa

Objednávateľ: ALPINE Slovakia spol. s.r.o.

Výmera: 4 335,0 m3

Súčasťou cestného obchvatu mesta Brezno sú gabionové oporné múry a gabionové obklady.

Vinársky domček Limbach

Objednávateľ: Vinohradníctvo Pavelka a syn s.r.o.

Výmera: 6,5 m3

Fasáda vinárskeho domčeka s degustačnou miestnosťou bola obložená gabionovým obkladom, ktorý výborne zapadol do prostredia vinohradu.

Cesta 1. triedy I 75 Senec – Sládkovičovo

Objednávateľ: ALPINE Slovakia spol. s.r.o.

Výmera: 74,2 m3

Gabionové oporné múry boli použité na výplň priestoru medzi stĺpmi protihlukovej steny.

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SO 206

Objednávateľ: Doprastav a.s.

Výmera: 707,0 m3

Vystužený gabionový múr TerrameshSystem bol realizovaný za účelom vytvorenia mostného kožeľa objektu SO 206. Maximálna výška gabionového múru bola 7,5m

Oporný múr pri ceste v Banskej Štiavnici

Objednávateľ: COMBIN Banská Štiavnica a.s.

Výmera: 63,0 m3

Gabionový oporný múr bol realizovaný za účelom stabilizácie svahu pri ceste.

Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II., Z3 – gabionový obklad

Objednávateľ: EUROVIA CS a.s.

Výmera: 5 871,0 m3

Vysoký zárez na diaľnici D1 bol po stabilizovaní kotvami a striekaným betónom obložený kotveným gabionovým obkladom. V najvyšších miestach dosahuje obklad výšku 28m