Sanácia zosuvu cesty III/1208 - obec Rudník

Objednávateľ: Doprastav, a.s.

Rozsah stavebných prác: Gabionová oporná konštrukcia pre zaistenie svahu pri premostení ŽSR.

Dátum realizácie: 10-2020