Realizácia oporných konštrukcií ako konečné úpravy terénu na vytvorenie terás

Objednávateľ: METROPOL Slovakia s.r.o.

Rozsah stavebných prác: Realizácia oporných gabionových múrov v rámci konečných terénnych úprav.