D4R7 - Gabionové krídla

Objednávateľ: D4R7 Construction

Rozsah stavebných prác: Gabionová oporná konštrukcia pre zaistenie svahu pri premostení ŽSR.

Dátum realizácie: 01-2020