D1 Prešov - obklady

Objednávateľ: Eurovia CZ a.s.

Rozsah stavebných prác: Zosilnenie priečnikov navŕtavaním a kotvením oceľovej výstuže do existujúcej časti a ich pribetónovanie na rozšírenie priečnika a tým eliminácia krútenia a priehybu nosníkov

Dátum realizácie: 10.2.2018