Realizácia oporných konštrukcií ako konečné úpravy terénu na vytvorenie terás

Realizácia oporných konštrukcií ako konečné úpravy terénu na vytvorenie terás

Objednávateľ: METROPOL Slovakia s.r.o.
Rozsah stavebných prác: Realizácia oporných gabionových múrov v rámci konečných terénnych úprav.

Trstín I/51 - sanácia cestného telesa

Trstín I/51 - sanácia cestného telesa

Investor: CS, s.r.o.
Rozsah stavebných prác: Realizácia oporného gabionového múru pre sanáciu cestného telesa po vyplavení svahu

D1 Prešov - obklady

D1 Prešov - obklady

Objednávateľ: Eurovia SK a.s.
Rozsah stavebných prác: Realizácia gabionových obkladov a oporných konštrukcií zo zvarovaných sietí kotvených do ŽB torkrétu