Gabiony, gabion, Gabionové konštrukcie, prírodný kameň a stavebná chémia

Využitie gabionových konštrukcií (gabiony) ako oporné múry, gabionové oplotenia, obklady, protihlukové steny a ochrana svahov voči vode a erózií. Gabiony je dekorečný ale aj stavený prvok stavby. Gabiony využijete všade tam, kde máte záujem aby terén vyzeral prírodne a prirodzene. Gabiony využívajú štiepaný kameň, vložený do gabiónovej kletky. Via info na gabiony. Všetko pre gabion, gabiony.

Vitajte na stránkach spoločnosti ROCK-Build

Spoločnosť ROCK-Build bola založená v roku 2008 s cieľom špecializovať sa na riešenia a realizáciu gabionových konštrukcii — od tých najmenších v záhradnej architektúre až po tie najväčšie pri stavbe diaľnic a iných rozsiahlych inžinierskych diel, vychádzajúc pritom z našich predošlých skúseností na európskom a najmä nemeckom trhu.

Našim cieľom je byť spoľahlivým partnerom pre investorov, generálnych dodávateľov a súkromné osoby, ktoré majú záujem pristupovať k návrhu a realizácii gabionových konštrukcii nie iba ako „k drôtom do ktorých sa nasypú kamene“ ale ako ku konštrukcii, ktorá má svoje parametre, statický návrh, technologický postup výstavby a normové predpisy a v konečnom dôsledku vplýva na estetický dojem z celej stavby.

K našej činnosti patrí taktiež ťažba a spracovanie prírodného andezitového kameňa, ktorý dodávame na Slovensko a do iných štátov Európskej únie. Časť vyťaženého prírodného kameňa spracovávame štiepaním a pílením na rôzne ďalšie produkty.

Od nášho vzniku sa zoberáme aj špecializovanými činnosťami v oblasti stavebnej chémie, najmä realizáciou priemyselných podláh, betónových konštrukcii, špeciálnych cementových a syntetických systémov, izolácii, injektáží betónových konštrukcii a vysokopevnostných zálievkových hmôt.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Team ROCK-Build

Práve realizujeme

 • Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň

  Objednávateľ: Doprastav a.s.

  Rozsah stavebných prác: realizácia gabionových konštrukcii a vystužených svahov s vegetatívnym čelom GreenTerramesh vrátane zemných prác

 • Gabionový obklad zárezu v km 14,7 – 15,2, diaľnica D1, úsek Jánovce – Jablonov, II. úsek

  Objednávateľ: EUROVIA CS a.s.

  Rozsah stavebných prác:Realizácia gabionového obkladu torkrétovej steny skalného zárezu. Gabionový obklad má hrúbku 500mm a celkovú výmeru vyše 11 000 m2. Obklad je delený na 4 výškové etáže, pričom maximálna výška obkladu dosahuje 28m.

 • Vystužený gabionový múr TerrameshSystem lom Trebejov

  Objednávateľ: Carmeuse Slovakia s.r.o.

  Rozsah stavebných prác: Realizácia vystuženého gabionového múru vrátane odkopu a zemných prác. Realizovaný vystužený gabionový múr bude zabezpečovať stabilitu svahu z dôvodu rozšírenia výroby a skládky vyťaženého vápenca na výrobu vápna.

Design by HIPOS  Coded by CERO DESIGN