Galvanická linka č. 2 

Objednávateľ: Continental Automotive Zvolen

Výmera: 900m²

Stavebné úpravy betónových základov a podláh pred inštaláciou novej galvanickej linky na výrobu autokomponentov vo výrobnom závode Continental Automotive Zvolen. V rámci rekonštrukcie boli realizované tiež pancierové podlahy a epoxidové ochranné stierky.

Pancierová hala výrobná hala 

Objednávateľ: Prenosil Lednické Rovne

Výmera: 1400m²

Realizácie pancierovej podlahovej dosky a nadbetonávky stropov na paneloch SPIROLL v novej výrobnej hale firmy PRENOSIL v Lednických Rovniach.

Zálievky technológie odsírovacej jednotky

Objednávateľ: PORR / ALPINE

Výmera: 9m3

V rámci výstavby novej odsírovacej jednotky surovej ropy boli realizované vysokopevnostné zálievky technológie a oceľových konštrukcii.

Bezšpárová podlaha pri výrobnej linke

Objednávateľ: Continental Púchov

Výmera: 270m²

Realizácia bezšpárovej podlahovej dosky s povrchovou vrstvou Mastertop 210 Anviltop (BASF) technológiou wet-to-wet.

Oprava nákladných rámp

Objednávateľ: Štátne Hmotné Rezervy

Výmera: 160m²

Realizácia opravy ťažko namáhaných vykladacích rámp skladov surovín Štátnych Hmotných Rezerv závod Šlovenská Ľupča. V rámci opravy sa realizovali epoxidové nátery a stierky a taktiež vysokopevnostné cementové a epoxidové závievky.

Bezšpárová podlahová doska

Objednávateľ: PD Mestečko

Výmera: 450m²

V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu miešarne surovej gumy bola realizovaná bezšpárová podlaha s povrchovou vrstvou Mastertop 210 Anviltop systémom wet-to-wet.

Cementové zálievky vodných púmp

Objednávateľ: OHL PS

Výmera: 8m3

Zalievanie technológie a oceľovej nosnej konštukcie vodných púmp v rámci budovanie paroplynovej elektrárne Malženice

Izolácia priesakov vody Lučenec

Objednávateľ: Istroenergo Group

Výmera: 50bm

Izolácia priesakov vody betónovej konštrukcie v rámci výstavby elektárne v Lučenci

Podlahy a potery krytá plaváreň Banská Bystrica

Objednávateľ: RANDA +R

Výmera: 570m²

Pri rekonštrukcii krytej plavárni v Banskej Bystrici boli realizované podlahy a potery s nasledovným epoxidovým ochranným systémom.

Špeciálne ochranné epoxidové systémy

Objednávateľ: PORR / ALPINE

Výmera: 740m²

Realizácia špeciálnych ochranných epoxidových stierok a náterov v rámci technológie paroplynovej elektrárne Malženice. Použité boli ochranné systémy firmy SIKA.

Úprava lisov na autoplášte v novej výrobnej hale

Objednávateľ: Continental Púchov

Výmera: 180m²

V rámci prestavby technológie lisov pri výrobe autoplášťov bolo nutné zrealizovať novú podlahovú dosku, zosilenie stropnej konštrukcie a zálievky novej technológie.

Vysokpevnostné cementové zálievky základovej frémy Q-plex

Objednávateľ: Continental Púchov

Výmera: 3,3m3

Realizácia vysokopevnostných cementových zálievok základových rámov a platní stroja na prípravu polotovarov pre výrobu autoplášťov.

Základová doska pre umiestnenie lisu vo výrobe PPS Detva

Objednávateľ: SIMAG Slovakia

Výmera: 80m²

Pred umiestnením novej výrobnej technológie bola potrebná realizácia vystuženej podlahovej dosky s obrusovzdornou povrchovou úpravou.

Zálievky česiel vodných púmp

Objednávateľ: OHL PS

Výmera: 3,83m3

V rámci výstavby prečerpávacej stanice chladiacej vody paroplynovej elektrárne Malženice boli realizované vysokopevnostné cementové zálievky stavidiel a česiel vodných čerpadiel.

Zálievky technológie

Objednávateľ: PORR / ALPINE

Výmera: 27m3

Realizácia vysokopevnostných cementových a epoxidových zálievok technologických súčastí paroplynovej elektrárne Malženice

Epoxidové stierky a nátery

Objednávateľ: PORR / ALPINE

Výmera: 2500m²

Realizácia epoxidových a polyuretánových ochranných stierok a náterov v rámci výstavby paroplynovej elektrárne Malženice

Hladené betónové podlahy

Objednávateľ: PORR / ALPINE

Výmera: 4800m²

Strojné hladenie povrchu betónových dosiek v rámci výstavby paroplynovej elektrárne Malženice

Injektáž betónových konštrukcii US Steel Košice

Objednávateľ: THERMOSTAV

Výmera: 260bm

Vysokotlaková injektáž priesakov betónových konštrukcii v rámci rozvodného kanála taviacej pece. Použitie injektážnych zmesí na báze epoxidov a polyuretánu (BASF)

Injektáže betónových konštrukcii špičková elektráreň Panické Dravce

Objednávateľ: THERMOSTAV

Výmera: 370bm

Realizácie injektáží priesakov vody rozvodného kanála a priľahlých betónových konštrukcii. Použitie epoxidových a polyuretánových injektážnych zmesí + hydroizolačných stierok (BASF)

Izolácia parkoviska bytového domu Devínska Nová Ves

Objednávateľ: STRABAG

Výmera: 2700m²

pokládka izolačnej fólie proti úniku ropných látok na vonkajšom parkovisku

Malá vodná elektráreň Polomka

Objednávateľ: OBK

Výmera: 120bm

Injektáž betónových konštrukcii telesa malej vodnej elektrárne v obci Polomka na rieke Hron.

Oprava epoxidových podláh

Objednávateľ: Štátne Hmotné Rezervy

Výmera: 350m²

Realizácia plošných a lokálnych opráv epoxidových podláh v rámci skladov Štátnych Hmotných Rezerv, závod Slovenská Ľupča

Oprava epoxidových stierok Levice

Objednávateľ: Andritz Kufferath

Výmera: 1200m²

Oprava a obnova vrchných epoxidových stierok vo výrobnej hale. Pri realizácii boli kladené prísne požiadavky na hladkosť povrchu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom pri výrobe oceľovej tkaniny.

Priesaky betónových konštrukcii krytá plaváreň Banská Bystrica

Objednávateľ: Randa +R

Výmera: 25bm

Realizácia hydroizolačných stierok a injektáží betónových konštrukcii pri rekonštrukcii krytej plavárne v Banskej Bystrici.

Rekonštrukcia podlahy pri konfekčnom stroji

Objednávateľ: Continental Púchov

Výmera: 270m²

V rámci prestavby konfekčného stroja na výrobu autoplášťov bola realizovaná bezšpárová drátkobetónová podlaha s povrchovou vrstvou Mastertop 210 Anviltop systémom wet-to-wet.

Úprava podlahy konfekčnej linky KMPU

Objednávateľ: Continental Púchov

Výmera: 360m²

V rámci modernizácie konfekčnej linky na výrobu autoplášťov bola realizovaná nová bezšpárová betónová podlaha Mastertop 210 Anviltop systémom wet-to-wet a vysokopevnostné epoxidové zálievky novej technológie.

Úprava podlahy pri konfekčnom stroji

Objednávateľ: Continental Púchov

Výmera: 320m3

Realizácia novej bezšpárovej pancierovej podlahy s povrchovou úpravou Mastertop 210 Anviltop systémom wet-to-wet

Vonkajšia plocha so vsypom

Objednávateľ: Bučina DDD Zvolen

Výmera: 180m²

Rekonštrukcia poškodenej vonkajšej plochy betónovou doskou s kurundovým vsypom a metličkovou úpravou

Vonkajšie betónové plochy

Objednávateľ: Bučina DDD Zvolen

Výmera: 140m²

Realizácia cementobetónového krytu s protišmykovou metličkovou úpravou v areáli Bučina DDD Zvolen.

Zálievky oceľových konštrukcii a technológie

Objednávateľ: PORR / ALPINE

Výmera: 52m3

Dodávka a realizácia vysokopevnostných cementových a epoxidových zálievok v rámci výstavby paroplynovej eleltrárne Malženice