Naša spoločnosť sa zaoberá ťažbou a spracovaním prírodného kameňa andezit od roku 2009.

Ťažba stavebného kameňa prebieha v lome Dubina v obci Zaježová okres Zvolen. Od roku 2010 sa spoločnosť ROCK-Build venuje zušľachťovaniu  prírodného stavebného kameňa ANDEZIT.

Ťažobné rezy sú tvorené z vrstiev pyroxenických andezitov s prirodzenou doskovitou odlučnosťou. Vďaka prirodzenej odlučnosti jednotlivých andezitových dosiek, ťažbu realizujeme výlučne mechanicky bez použitia trhavín. Tento spôsob dobývania zachováva vysokú kvalitu stavebného andezitového kameňa to najmä do pevnosti a tlaku daného kameňa.

Parametre spracovaného kameňa

Kameň spĺňa najprísnejšie kritériá normy STN EN13381-1 – Kameň na vodné stavby, STN 736131-1 – Kameň na stavbu vozoviek, dlažby a dielce: časť 1 – Kryty z dlažieb. Taktiež spĺňa technologicko-kvalitatívne požiadavky Ministerstva Dopravy, Výstavby a Regionálneho Rozvoja (TKP MDVRR),časť 31 – Zvláštne zemné konštrukcie. Kameň je certifikovaný v zmysle požadovanej normy, pričom certifikát osvedčuje kontrolu ťažby a výroby pravidelnými ročnými inšpekčnými kontrolami.

Farebnosť

Prirodzená farebnosť andezitu je tmavošedá. Na plochách odlučnosti jednotlivých dosiek sú vytvorené vrstvy limonitu, ktorým kameň vďačí za príjemný hrdzavo-hnedý odtieň. Pri štiepaní je kameň v zlome prirodzene tmavošedej farby, ktorá sa dobre kombinuje s hrdzavou farbou povrchu jednotlivých platní.

Prírodný nepravidelný kameň sa triedi a paletuje podľa hrúbok a veľkosti. Vďaka vysokej pevnosti, mrazuvzdornosti a nízkej nasiakavosti kameňa sú produkty vhodné na obklady, dlažby a murovanie.

Obklad

 • hrúbka 1 – 3 cm
 • rozmer plochy 10 – 40 cm
 • na palete uložených 25 m² 
 • váha palety cca 1100 kg

Obklad / Dlažba

 • Hrúbka3 – 5 cm, rozmer plochy 10 – 40 cm
 • Na palete uložených 15 m2
 • Váha palety cca 1 100 – 1 200 kg

Dlažba

 •  Hrúbka 4 – 8 cm, rozmer plochy 10 – 40 cm
 • Na palete uložených 10 m2
 • Váha palety cca 1 250 kg

Šľapáky

 • hrúbka 3 – 7 cm / 6 – 10 cm, rozmer plochy nad 40 cm
 • na palete uložených 10 m2
 • váha palety hr. 3-7 cm cca 1 000 kg
 • váha palety hr. 6-10 cm cca 1 500 kg

Kameň na murovanie    

 • hrúbka nad 8 cm, rozmer plochy 10 – 40 cm
 • na palete uložených 7 m2
 • Váha palety cca 1 350 kg

Kameň do gabionov

 • Hrúbka 2 – 7 cm / 7 – 12cm
 • Balenie drôtený kôš
 • Objem cca 0,75 m3
 • Váha cca 1 000 kg

Atypické formáty na objednávku (napr. platne s veľkosťou nad 1m)